10 Αυγούστου 2016

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Home News

LawNet – Diploma In Negotiations

LawNet – Diploma In Negotiations

Στρατηγικές διαπραγματεύσεις από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Diploma In Negotiations

 

Για 5ο ακαδημαϊκό έτος, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) προσφέρει το βιωματικό Πρόγραμμα Κατάρτισης στις Στρατηγικές Διαπραγματεύσεις Diploma In Negotiations (DIN).

Σε ποιους απευθύνεται;

– Στελέχη Ιδιωτικού & Δημόσιου Τομέα

– Επαγγελματίες (Νομικοί, Ασφαλιστές, Μεσίτες κτλ.)

– Στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων & Σωμάτων Ασφαλείας

 

 

Καθένας από τους παραπάνω υποψήφιους έχει τη δυνατότητα, μέσω του Προγράμματος, να καλύψει τις ανάγκες του για γνώσεις διαπραγματεύσεων, είτε γενικής φύσεως, είτε πιο εξειδικευμένες, ανάλογα με το επάγγελμά του (λ.χ., εξωδικαστική διαμεσολάβηση, διαπραγματεύσεις συγχωνεύσεων-εξαγωγών, διαπραγματεύσεις ναύλων, ασφαλιστικές διαμεσολαβήσεις, διαχείριση κρίσεων κτλ.).

Πόσο διαρκεί;

Το Πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού έτους.

Πώς μπορώ να το παρακολουθήσω;

– Δια ζώσης (μάθημα σε τάξη, με φυσική παρουσία των σπουδαστών)
ή
– Εξ αποστάσεως (e-Learning, διαδραστική διαδικτυακή εκπαίδευση)

 

Ποια θεωρείται ως κύρια προϋπόθεση για τη συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα;
Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης επιπέδου ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμο της αλλοδαπής (συνοδευόμενο από επικύρωση ΔΟΑΤΑΠ) ή Τίτλος Τυπικής Ανώτατης Εκπαίδευσης (συνοδευόμενος από αναγνώριση ΣΑΕΠ).

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ 60 ECTS
Στους αποφοίτους του Diploma In Negotiations χορηγείται Παράρτημα Διπλώματος 60 Διδακτικών Μονάδων (ECTS – Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων), βάσει απόφασης της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα, καθώς και να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους στην ιστοσελίδα: www.din.aueb.gr.

Διαβάστε το στο lawnet.gr