ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Αίτηση υποψηφιότητας - Ακαδημαϊκού έτους - Νοέμβριος 2024-2025

Παρακαλούμε συμπληρώστε με τα σωστά στοιχεία την αίτηση υποψηφιότητας για το πρόγραμμα εκπαίδευση στις διαπραγματεύσεις (certificate in negotiations) πατώντας το κουμπί Αίτηση υποψηφιότητας.