ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η διαδικασία αιτήσεων για την 11η Εκπαιδευτική Σειρά του Προγράμματος (ακαδ. έτος 2024-2025) διακρίνεται στα κάτωθι στάδια:

1. Τη συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά [δείτε την αίτηση εδώ]. 

2. Την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης

3. Την αξιολόγηση της αίτησης

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, ενδέχεται να κληθούν σε συνέντευξη επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, οι επιτυχόντες από τη φάση αξιολόγησης της αίτησής τους ενημερώνονται μέσω e-mail για το αποτέλεσμα.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι συνεχής. 

4. Την αποδοχή ή απόρριψη της συμμετοχής του υποψηφίου στο Πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, ο υποψήφιος ενημερώνεται εγγράφως για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης της αίτησής του. 

5. Την καταβολή της 1ης  δόσης των διδάκτρων

Εντός εφτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης των υποψήφιων σπουδαστών ότι έχουν γίνει δεκτοί στο Πρόγραμμα, υποχρεούνται σε καταβολή της 1ης δόσης των διδάκτρων (300€).  

6. Την αποστολή δικαιολογητικών, η οποία είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί έως την έναρξη των μαθημάτων [δείτε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά εδώ]. 

 

Με την περάτωση των ανωτέρω, η θέση του σπουδαστή κατοχυρώνεται.