ΚΟΣΤΟΣ

Κόστος CIN
ELEARNING: 1800€

 

Επιδότηση ΛΑΕΚ
Βάσει της σχετικής νομοθεσίας, το πρόγραμμα δεν εμπίπτει σε επιδότηση ΛΑΕΚ.

 

Περιγραφή δόσεων
Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 1800€ και καταβάλλεται σε 4 δόσεις. Η πρώτη δόση, των 300€, καταβάλλεται ως προκαταβολή πριν την έναρξη των μαθημάτων, για την κατοχύρωση της θέσης και οι άλλες τρεις, των 500€ η κάθε μία, καταβάλλονται κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση έκπτωσης, τα άνω ποσά μειώνονται αναλογικά. Οι καταρτιζόμενοι ενημερώνονται σχετικά με τις ακριβείς προθεσμίες και τα ύψη των δόσεων με την αποδοχή τους στο πρόγραμμα, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Εκπτωτική πολιτική (Δικαιολογητικά)
Ομαδική εγγραφή (τουλ. 4 ατόμων της ίδιας επιχείρησης/οργανισμού): 10%
Απόφοιτοι TMN: 25%
Άτομα με αναπηρία ή χρόνιες σοβαρές παθήσεις: 20%
Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων: 10%