ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (E-LEARNING)
Home

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (E-LEARNING)

Το Εξ’ αποστάσεως Πρόγραμμα προτείνεται σε υποψηφίους που ζουν και εργάζονται εκτός του Λεκανοπεδίου Αττικής ή ο χρόνος που μπορούν να διαθέσουν στο Πρόγραμμα είναι ιδιαιτέρως περιορισμένος.

 

Γιατί να παρακολουθήσω το Εξ αποστάσεως Πρόγραμμα;

  • Ευέλικτη παρακολούθηση τόσο σε επίπεδο χώρου, όσο και χρόνου
  • Παρακολούθηση και μελέτη των εκπαιδευτικών βίντεο όσες φορές επιθυμεί ο σπουδαστής, μέσα στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται να είναι διαθέσιμα
  • Συνεχής αξιολόγηση της γνώσης που αποκτάται
  • Δυνατότητα συμμετοχής σε διαπραγματευτικές ασκήσεις με σπουδαστές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ελλάδας ή/και του εξωτερικού

Τρόπος Υλοποίησης

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του Προγράμματος. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των καταρτιζόμενων σε συγκεκριμένο χώρο ή χρόνο, παρά μόνο η χρήση υπολογιστή (με Windows 7 ή νεότερες εκδόσεις), βασικών περιφερειακών συσκευών (μικρόφωνο, κάμερα, ακουστικά, ηχεία) και μίας καλής σύνδεσης στο διαδίκτυο.

 

Διαδικασία Παρακολούθησης

Το πλήρες διδακτικό υλικό κάθε ενότητας παραμένει διαθέσιμο για δύο εβδομάδες ακριβώς. Κατά τη διάρκεια αυτή, ο σπουδαστής καλείται:

  • Να παρακολουθήσει το βίντεο της ενότητας -συνολικής διάρκειας 45 λεπτών περίπου-, όποια χρονική στιγμή το επιθυμεί, καθώς και όσες φορές το επιθυμεί. Για μεγαλύτερη ευελιξία παρακολούθησης, το βίντεο αυτό χωρίζεται σε επιμέρους, αυτοτελή βίντεο, διάρκειας 5-10 λεπτών, περίπου, έκαστο. Ενδιάμεσα των επιμέρους βίντεο, ο σπουδαστής καλείται να απαντήσει σύντομες ερωτήσεις κατανόησης, οι οποίες στοχεύουν στην καλύτερη αφομοίωση της πληροφορίας των βίντεο. Οι απαντήσεις των ερωτήσεων αυτών δε βαθμολογούνται.

Παράλληλα, ο σπουδαστής έχει στη διάθεσή του το υποστηρικτικό υλικό της διάλεξης (όπως διαφάνειες, σημειώσεις), ενώ σε ορισμένες ενότητες, παρέχεται και συμπληρωματικό υλικό (όπως επιστημονικά άρθρα, βίντεο κλπ.).

  • Να απαντήσει σε ένα ερωτηματολόγιο 6 ερωτήσεων τύπου πολλαπλής επιλογής, στόχος του οποίου είναι η καλύτερη εμπέδωση της ύλης της ενότητας. Το ερωτηματολόγιο αυτό αποτελεί βασικό εργαλείο αξιολόγησης της προσπάθειας του σπουδαστή και ο μέσος όρος των βαθμολογιών των ερωτηματολογίων όλων των ενοτήτων προσμετράται στον τελικό του βαθμό, με βαρύτητα 0,25.
  • Να συμπληρώσει την ανώνυμη αξιολόγηση της ενότητας που μόλις παρακολούθησε, καθώς και του εισηγητή αυτής (ερωτηματολόγιο).

* Ορισμένες εβδομάδες, παράλληλα με τις ενότητες που έχουν  προγραμματιστεί να προβληθούν, πραγματοποιούνται προσομοιωτικές ασκήσεις διαπραγμάτευσης (roleplaying). Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων αυτών, ο σπουδαστής θα πρέπει να συντονιστεί με τους συνσπουδαστές του, με τους οποίους θα βρίσκεται στην ίδια ομάδα διαπραγμάτευσης, ώστε να οριστεί μεταξύ τους μία ή περισσότερες συνεδρίες τηλεδιάσκεψης (με τη βοήθεια εργαλείου που σας έχει προσδιοριστεί) για να προχωρήσουν στη διεξαγωγή της άσκησης και στην εξαγωγή εκβάσεων. Στις ασκήσεις διαπραγμάτευσης, βαθμολογείται η συμμετοχή των σπουδαστών και όχι οι εκβάσεις τους. Η βαθμολογία αυτή προσμετράται στον τελικό τους βαθμό, με βαρύτητα 0,15.

 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση των διδακτικών ενοτήτων (Μάιος-Ιούνιος), οι σπουδαστές καλούνται:

  • Να συμμετέχουν στην τελική εξέταση, απαντώντας σε ένα ερωτηματολόγιο 50 ερωτήσεων τύπου πολλαπλής επιλογής, εφόλης της ύλης. Η βαθμολογία που θα λάβει ο σπουδαστής στο ερωτηματολόγιο αυτό προσμετράται στον τελικό του βαθμό, με βαρύτητα 0,2.
  • Να εκπονήσουν την τελική εργασία (CIN Project). Η εργασία αυτή υλοποιείται είτε ατομικά ή ομαδικά, ανάλογα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του υπευθύνου. Λεπτομέρειες σχετικά με την τελική εργασία κοινοποιούνται στους σπουδαστές μετά τη λήξη των εισηγήσεων. Η βαθμολογία που θα λάβει ο σπουδαστής για την εργασία του προσμετράται στον τελικό του βαθμό, με βαρύτητα 0,4.

Δίδακτρα

Το κόστος για την παρακολούθηση τους Εξ’ αποστάσεως Προγράμματος (Ε-learning) είναι 1.800 ευρώ. Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δόσεις κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.