ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Home

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Roger J Volkema, Ilias Kapoutsis: From Restaurants to Board Rooms: How Initiating Negotiations Teaches Management Principles and Theory. Journal of Management Education 08/2015; DOI:10.1177/1052562915600202 [Download]
 • Vassiliki Grougiou, George Moschis, Ilias Kapoutsis: Compulsive buying: the role of earlier-in-life events and experiences. Journal of Consumer Marketing 06/2015; 32(4):278-289. DOI:10.1108/JCM-01-2015-1283 [Download]
 • Ilias Kapoutsis, Alexandros Papalexandris, Darren C. Treadway, Jeffrey Bentley: Measuring Political Will in Organizations. Journal of Management 01/2015; DOI:10.1177/0149206314566460 [Download]
 • Roger J. Volkema, Ilias Kapoutsis, Andreas G. Nikolopoulos: Initiation Behavior in Negotiations: The Moderating Role of Motivation on the Ability-Intentionality Relationship. Negotiation and Conflict Management Research 02/2013; 6(1):32-48. DOI:10.1111/ncmr.12002 [Download]
 • Ilias Kapoutsis, Alexandros Papalexandris, Ioannis C. Thanos, Andreas G. Nikolopoulos: The Role of Political Tactics on the Organizational Context – Career Success Relationship. The International Journal of Human Resource Management 09/2012; 23(9):1908-1929. DOI:10.1080/09585192.2011.610345 [Download]
 • Ilias Kapoutsis, Roger J. Volkema, Andreas G. Nikolopoulos: Initiating Negotiations: The Role of Bargaining Power, Machiavellianism, and Risk Propensity. Group Decision and Negotiation 08/2012; DOI:10.1007/s10726-012-9306-6 [Download]
 • Ilias Kapoutsis, Alexandros Papalexandris, Andreas G. Nikolopoulos, Wayne A. Hochwarter, Gerald R. Ferris: Politics perceptions as moderator of the political skill – job performance relationship: A two-study, cross-national, constructive replication. Journal of Vocational Behavior 02/2011; 78(1):123-135. DOI:10.1016/j.jvb.2010.09.009 [Download]
 • Volkema, R., Kapoutsis, I., Nikolopoulos, A. (2013). «Initiation Behavior in Negotiations:The Moderating Role of Motivation on the Ability-Intentionality Relationship». Negotiation and Conflict Management Research. Vol. 6(1), pp. 40-61.   [Download]
 • Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Thanos, I., Nikolopoulos, A. (2012). «The Role of Political Tactics on the Organizational Context – Career Success Relationship». International Journal of Human Resource Management. Vol. 23(9), pp. 1908-1929.  [Download]
 • Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Nikolopoulos, A., Hochwarter, W., Ferris, G. (2011). «Politics Perceptions as Moderator of the Political Skill – Job Performance Relationship: A Two-Study, Cross-National, Constructive Replication”. Journal of Vocational Behavior. Vol. 78(1), pp. 123-135.   [Download]
 • Nikolopoulos, A. & Patra, E. (2012). Current Situation and Future Trends of the Industrial Relations System and Trade Unions in Greece. Management Revue. Vol. 23(4). 

ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • I. Kapoutsis, S. Elbanna, K. Mellahi: Positive Politics and Strategic Decision Making Outcomes: The Moderating Role of Context. Academy of Management Annual Meeting Proceedings 10/2014; 2014(1):10525-10525. DOI:10.5465/AMBPP.2014.10525abstract
 • O. Epitropaki, I. Kapoutsis, G. R. Ferris, K. Drivas, A. Ntotsi: «Navigating on Uneven Terrain: Political Skill, LMX Differentiation and Employee Outcomes». Academy of Management Annual Meeting Proceedings 10/2014; 2014(1):11802-11802. DOI:10.5465/AMBPP.2014.11802abstract
 • Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Nikolopoulos, A. (2013). «Influence on the Extremes and the Moderating Role of Political Skill: A Multi-Level Study». Eastern Academy of Management, Seville, Spain, June 23-27.
 • Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Thanos, I., Nikolopoulos, A. (2011). «The Effect of Political Tactics on the Organizational Context – Subjective Career Success Relationship». Academy of Management Conference, San Antonio – Texas, August 12-16.
 • Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Lampaki, A., & Papadakis, V. (2014). “Unravelling the Mediating Role of Relationship Conflict on Politics Perceptions – Job Outcomes Relationships in Low and High Levels of Political Skill: Results of a Moderated Mediation Approach”. International Congress of Applied Psychology, Paris, France, July 8-13.
 • Kapoutsis, I., Volkema, R., & Nikolopoulos, A. (2014) “The Role of Affect and Bargaining Power on Negotiation Initiation” International Association of Conflict Management Conference, Leiden, Netherlands, July 4-7.
 • Papalexandris, A., Kapoutsis, I., Papadakis, V. (2013). “Bringing Rational Routines in Political Settings: How Political Rationality can Moderate the Politics Perceptions Relationship with Job Stress and Job Satisfaction”. European Academy of Management (EURAM), Istanbul, Turkey, June 26-29.
 • Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Treadway, D. (2013). “Political Will: Multi-Dimensional Scale Development and Multi-Sample Validation”. European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP 2013), Münster, Germany, May 22-25.
 • Epitropaki, O., Kapoutsis, I., Drivas, K. (2013). «Political skill, LMX, LMX Differentiation and employee outcomes». 28th Annual SIOP Conference, Huston, Texas, April 11-13.
 • Volkema, R., Kapoutsis, I., Nikolopoulos, A. (2011). «Initiation Behavior in Negotiations: The Moderating Role of Motivation on the Ability-Intentionality Relationship». International Association for Conflict Management Conference, Istanbul, Turkey, July 3-6.
 • Kapoutsis, I., Papalexandris, A., Nikolopoulos, A. (2010). «Influence Tactic Ambidexterity for Achieving Performance: The Moderating Role of Political Skill». Academy of Management Conference, Montreal – Canada, August 6-10.
 • Kapoutsis I., Nikolopoulos, A. (2008). «Political Decision Making: Development of an Integrative Framework». European Group for Organisational Studies Conference, Amsterdam – the Netherlands, July 10-12.
 • Nikolopoulos, A. (in cooperation with A. Rahim, C. Psenicka & D. Antonioni) (2003). «A Model of Power, Conflict Management, and Commitment: A Cross-cultural Study», Washington DC.
 • Nikolopoulos, A. (1997). «Measuring emotional conflicts and cooperation in personnel management’s decision making. Tenth Annual Conference of the International Association for Conflict Management, Bonn, 15-18.6.
 • Nikolopoulos, A. (1996). «Facing Dirty Tricks in Mediation. The Case of a Greek Petroleum Company». Ninth Annual Conference of the International Association for Conflict Management, Ithaca, 2-6.6.
 • Nikolopoulos, A. (1995). «Public Relations as a Conflict Management Field». Eighth Annual Conference of the International Association for Conflict Management, Copenhagen, 11.-14.6.
 • Nikolopoulos, A. (1993). «Planning the Use of Power: An episodic Model». Sixth Annual Conference of the International Association for Conflict Management, Brussels, 14.-17.6.
 • Nikolopoulos, A. (1986). «Trends in the development of industrial democracy in Greece and their impact on Management discretion». 2nd Berlin – Toronto Symposium on comparative management: Management Under Differing Labor Market and Employment Systems, Berlin, 22-26.4. 

ΒΙΒΛΙΑ & ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

 • Ilias Kapoutsis: Playing the Political Game at Work: The Roles of Political Will, Political Prudence, and Political Skill. Handbook of Organizational Politics: Looking Back and to the Future, 2nd edited by Eran Vigoda-Gadot, Amos Drory, 01/2015; Edward Elgar.
 • Nikolopoulos, A. (2011). «Negotiating Strategically: One Versus All», Houndmills: Palgrave MacMillan.
 • Νικολόπουλος, Α., (2009). «Η στρατηγική των διαπραγματεύσεων: Μόνος εναντίον όλων», Αθήνα: Πατάκης.
 • Gold, M., Nikolopoulos, A., Kluge, N. [eds]. (2008). «The European Company Statute: A New Approach to Corporate Governance», Berlin: Peter Lang.
 • Nikolopoulos, A. (1993). Conflict relationship in organizations: A concept of measurement, in: G. Dlugos, W. Dorow, D. Farrel (Eds.), Organizational politics (pp. 111-124). Wiesbaden: Gabler.
 • Nikolopoulos, A. (1990). «Unionists Development & Companies’ Efficiency.» In: Management Development and Companies’ Improvement. International Publishing, Athens, pp. 195-208.
 • Nikolopoulos, A. (1988). «Trends in the Development of Industrial Relations in Greece and Their Impact on Management Discretions», G. Dlugos, W. Dorow, K. Weiermair (Eds.). In: Management Under Differing Labour Market and Employment Systems. Walter de Gruyter, Berlin/New York, pp. 221-231.
 • Νικολόπουλος, Α. (1987). Ο συνδικαλισμός στις ελληνικές επιχειρήσεις. Προσδιοριστικοί παράγοντες, διεθνείς συγκρίσεις, εξελικτικές τάσεις, στρατηγικές. Αθήνα, εκδόσεις Παπαζήση.
 • Νικολόπουλος, Α. (1984). Ένα πρότυπο χειρισμού βιομηχανικών σχέσεων. Αθήνα, εκδόσεις «Το Οικονομικό».