Η χρησιμότητα των Διαπραγματεύσεων

Η χρησιμότητα των Διαπραγματεύσεων

Σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, η διαπραγμάτευση συνδέεται αποκλειστικά με ένα συγκεκριμένο και ενδεχομένως επείγον θέμα, όπως:

• την αγορά ή την πώληση ενός προϊόντος – ενός περιουσιακού στοιχείου

• τους όρους μιας σύμβασης ή τις αποδοχές και τις συνθήκες εργασίας

• την πραγματοποίηση μιας οργανωτικής αλλαγής, κ.λπ.

Κατά την άποψή μας, ο περιορισμός αυτός αδικεί την ευρύτερη χρησιμότητα της Διαπραγμάτευσης, αφού, σύμφωνα με τις αντιλήψεις μας, η διαπραγμάτευση είναι αναπόσπαστο στοιχείο διαμόρφωσης των σχέσεων μας σε βάθος χρόνου.

Για την υποστήριξη της άποψής μας, παραθέτουμε τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα.

1ο Παράδειγμα: Μέσω διαπραγματευτικών χειρισμών, διαμορφώνω θετικό κλίμα στη σχέση μου με την άλλη πλευρά, προκειμένου να με εμπιστευτεί – να γίνω αποδεκτός από αυτήν.

2ο Παράδειγμα: Μέσω διαπραγματευτικών χειρισμών, εξισορροπώ τις σχέσεις μου με τρίτους – «στρογγυλεύω τις γωνίες», για αποφυγή εντάσεων, ιδιαίτερα σε περιόδους που θέλω να τις αποφύγω.

3ο Μέσω διαπραγματευτικών χειρισμών, διαμορφώνω ευνοϊκές συνθήκες για αποδοτικότερες εκβάσεις.

4ο Μέσω διαπραγματευτικών χειρισμών, αποφεύγω αναποτελεσματικές εμπλοκές και επιβαρύνσεις, «κλείνοντας μέτωπα» με τον πιο ανώδυνο τρόπο

5ο Μέσω διαπραγματευτικών χειρισμών, επιδρώ στις συνθήκες της άλλης πλευράς, με σκοπό τον περιορισμό των ανεπιθύμητων δράσεών της

6ο Μέσω διαπραγματευτικών χειρισμών, βελτιώνω τη ΒΑΤΝΑ μου (Best Alternative To A Negotiated Agreement)

7ο Μέσω διαπραγματευτικών χειρισμών, απαξιώνω τη ΒΑΤΝΑ του αντιπάλου

8ο Μέσω διαπραγματευτικών χειρισμών, βελτιώνω τη WATNA μου (Worst Alternative To A Negotiated Agreement)

9ο Μέσω διαπραγματευτικών χειρισμών διαμορφώνω το επίπεδο των απαιτήσεων (Bottom Line) της άλλης πλευράς, εφόσον αυτό επιδρά θετικά στις επιδιώξεις μου.

10ο Μέσω διαπραγματευτικών χειρισμών, διαμορφώνω αντίληψη στην άλλη πλευρά για τις συγκρουσιακές μας ικανότητες – τους συσχετισμούς δυνάμεων

Συνοψίζοντας,

Οι προαναφερθέντες χειρισμοί:

• Στοιχειοθετούν Διαπραγματευτική Στρατηγική, αφού εκτείνονται σε βάθος χρόνου. Συνεπώς: επιδρούν καταλυτικά στη διαμόρφωση σχέσεων και διαπραγματευτικών εκβάσεων

Και

• Μπορούν να οδηγήσουν και στην επίτευξη διαπραγματευτικών στόχων χωρίς άμεση διαπραγμάτευση (βλ. 2ο Newsletter)

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Tailor Made Negotiations

https://www.tmn.aueb.gr/

Άλλα προγράμματα μας

https://cin.aueb.gr/

http://www.negotiationsgps.com/

Copyright Σεπτέμβριος 2022