Ποιο είναι το κοινό σημείο όλων αυτών;

• Πωλήσεις
• Μάρκετινγκ – Δημόσιες Σχέσεις
• Προμήθειες – Αγορές
• Ηγεσία – Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
• Γενική Διοίκηση Μάνατζμεντ – Οργάνωση
• Στρατηγική
• Διαμεσολάβηση
• Χρηματοοικονομικές Συναλλαγές

Ποιο είναι το κοινό σημείο όλων αυτών;
ΦΥΣΙΚΑ:

οι Διαπραγματεύσεις
Γιατί το κάθε ένα από αυτά απαιτεί:
Τις Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις σου