19 Σεπτεμβρίου 2023

Δεν υπάρχουν Σχόλια

Home News

Ζωντανά ή Ασύγχρονα;

Ζωντανά ή Ασύγχρονα;

 

 

 

Ζωντανά ή Ασύγχρονα;

Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσουμε πώς ο επαγγελματίας σέβεται τα χρήματά του και το χρόνο του.

Και για το λόγο αυτό επιλέγει εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα του εξασφαλίσει τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.

Δηλαδή: την ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ αναβάθμισή των γνώσεων και των ικανοτήτων του, με το ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ κόστος.

Συνεπώς, προκύπτει το ερώτημα:

Ποιος τύπος εκπαιδευτικού προγράμματος εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα;

Για την απάντηση του ερωτήματος αυτού υπάρχουν δύο εκδοχές:

(α) Το ασύγχρονο πρόγραμμα, δηλαδή αυτό που βασίζεται σε βιντεοσκοπημένες διαλέξεις ή

(β) Το ζωντανό πρόγραμμα που βασίζεται στη φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων

Κατά την άποψή μας, το ασύγχρονο πρόγραμμα υπερτερεί σαφώς του ζωντανού, για τους ακόλουθους ΤΕΣΣΕΡΙΣ λόγους.

ΠΡΩΤΟΣ ΛΟΓΟΣ: Το ασύγχρονο πρόγραμμα εξασφαλίζει τη συγκριτικά υψηλότερη ποιότητα, αφού ΚΑΘΕ βιντεοσκοπημένη διάλεξη περνά από ΑΥΣΤΗΡΟ ΈΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.  Αυτό δεν μπορεί να συμβεί στο ζωντανό μάθημα, αφού η ποιότητα του ζωντανού μαθήματος κρίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευομένων, οι οποίοι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΠΑΝΤΑ να γνωρίζουν «ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ» ποιοτικότερο μάθημα που θα μπορούσε να τους προσφερθεί.

Επιπλέον, η ποιότητα του ζωντανού μαθήματος εξαρτάται και από τη διάθεση – την ψυχολογική κατάσταση του Καθηγητή κατά την ημέρα και την ώρα της διάλεξης, όπως επίσης και από τις συμπεριφορές των εκπαιδευόμενων. Με άλλα λόγια, η ποιότητα των διαλέξεων του ζωντανού μαθήματος δεν είναι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ, ανεξάρτητα από το περίγραμμα της ύλης (δηλαδή το Syllabus) που δεσμεύει τον Καθηγητή.

Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από το γεγονός, ότι ΚΑΘΕ ζωντανή διάλεξη έχει ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ακόμα και εάν είναι ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ: Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί την κάθε διάλεξη ΌΠΟΤΕ θέλει, ΟΠΟΥ θέλει, ΟΣΕΣ φορές θέλει.

Αυτό σημαίνει:

ΠΡΩΤΟΝ: την ΠΛΗΡΗ εμπέδωση του περιεχομένου κάθε μαθήματος

ΔΕΥΤΕΡΟΝ: την ΠΛΗΡΗ ευελιξία στην παρακολούθηση, κάτι που είναι ΑΝΕΦΙΚΤΟ στη ζωντανή εκπαίδευση, δηλαδή ο επαγγελματίας παρακολουθεί το ασύγχρονο πρόγραμμα ΟΠΟΤΕ μπορεί, ΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ επιθυμεί και ΟΠΟΥ βρίσκεται. Δηλαδή, ακόμα και στο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ όταν πρέπει να απουσιάσει για επαγγελματικό ταξίδι.

Συνεπώς, οι ΑΠΩΛΕΙΕΣ στο ασύγχρονο μάθημα είναι ΜΗΔΕΝΙΚΕΣ, κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού κάθε άτομο αντιμετωπίζει στην πορεία ενός Προγράμματος και απρόοπτα ΟΧΙ ΜΟΝΟ επαγγελματικά αλλά και προσωπικά (π.χ. παροδική ασθένεια).

ΤΡΙΤΟΣ ΛΟΓΟΣ:

Το ασύγχρονο πρόγραμμα δεν περιορίζεται γεωγραφικά. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός, ότι οι σπουδαστές μας προέρχονται όχι μόνο από όλη την Ελλάδα αλλά και από διάφορες χώρες από όλον τον κόσμο, ακόμα και από ναυτικούς που βρίσκονται εν πλω. Αντιθέτως, στην περίπτωση του ζωντανού προγράμματος θα απευθυνόμασταν μόνο στους σπουδαστές της Αθήνας.

 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΛΟΓΟΣ:

ΚΑΘΕ Ασύγχρονο πρόγραμμα είναι οικονομικότερο κατά 50% περίπου σε σύγκριση προς το αντίστοιχο ζωντανό.

 

Οι πιο πάνω ισχυρισμοί μας για την αποτελεσματικότητα του ασύγχρονου προγράμματος αποδεικνύονται και από τις πολυετείς ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ μας: οι απόφοιτοι του ασύγχρονου προγράμματός μας είχαν ΠΑΝΤΑ σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με τους αποφοίτους μας του αντίστοιχου ζωντανού κατά το παρελθόν.

Στο ερώτημα: Δεν υπάρχουν και μειονεκτήματα του ασύγχρονου προγράμματος;

Φυσικά υπάρχουν, όπως:

  • Η άμεση διαδραστικότητα μεταξύ Καθηγητή και εκπαιδευόμενων και
  • Τα πρόσθετα παραδείγματα και οι διευκρινίσεις του Καθηγητή κατά τη διάρκεια της παράδοσης

Τα μειονεκτήματα αυτά της Ασύγχρονης εκπαίδευσης έναντι της ζωντανής αμβλύνονται σε σημαντικό βαθμό μέσω της δυνατότητας άμεσης επικοινωνίας των σπουδαστών, ηλεκτρονικά ή/και ζωντανά, με τον αρμόδιο Καθηγητή ανά περίπτωση.

Εκτός αυτών, στο Ασύγχρονο Πρόγραμμα προστίθενται και προαιρετικές ζωντανές παρουσιάσεις μας, στις οποίες συζητούνται θέματα που ενδιαφέρουν τους εκπαιδευόμενους.

Κατόπιν αυτών:

Πιστεύουμε, ότι για τους ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ η ασύγχρονη εκπαίδευση αποτελεί το ΠΑΡΟΝ και το ΜΕΛΛΟΝ, ιδιαίτερα όταν αυτή συνδέεται και με στοχευμένες ζωντανές παρουσιάσεις (blended education).

Για τους λόγους αυτούς: ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΥΓΧΡΟΝΑ!